شرح کالامتریالتولیدکنندهضخامت(میلی متر)ابعاد(متر)قیمت(ریال)توضیحاتتماس با ما
ورق استیل304LTisco1 میلی متر2*1
3*1.5
coil 1 و coil 1.5
موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل304LTisco1.5 میلی متر2*1
3*1.5
coil 1 و coil 1.5
موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل304LTisco2 میلی متر2*1
3*1.5
coil 1 و coil 1.5
موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل304LTisco3 میلی متر2*1
3*1.5
coil 1 و coil 1.5
موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل304LTisco5 میلی متر2*1
3*1.5
coil 1 و coil 1.5
موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل304LTisco6 میلی متر2*1
3*1.5
coil 1 و coil 1.5
موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل304LAuto compose
Columbus
8 میلی متر6*1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل304LAuto compose
Columbus
10 میلی متر6*1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل304LAuto compose
Columbus
15 میلی متر6*1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل304LAuto compose
Columbus
20 میلی متر6*1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل304LAuto compose
Columbus
25 میلی متر6*1.25موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900