شرح کالامتریالتولیدکنندهضخامت(میلی متر)ابعاد(متر)قیمت(ریال)توضیحاتتماس با ما
ورق استیل309sColumbus2 میلی مترcoil 1 ,coil 1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل309sColumbus3 میلی مترcoil 1 ,coil 1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل309sColumbus4 میلی مترcoil 1 ,coil 1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل309sColumbus5 میلی مترcoil 1 ,coil 1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل309sColumbus6 میلی مترcoil 1 ,coil 1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل309sColumbus8 میلی مترcoil 1 ,coil 1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900
ورق استیل309sColumbus10 میلی مترcoil 1 ,coil 1.5موجود(تماس بگیرید)دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace021-66392800
66392900